4H-boek zeer goed ontvangen

Makers 4H-boek krijgen staande ovatie!

Een staande ovatie kregen de makers van het zaterdag 22 november verschenen foto- en verhalenboek over de 4H-dorpen. Puur toeval was het dat de eerste bijeenkomst van de groep plaatsvond op 22 november 2004. Men heeft dus exact vier jaar nodig gehad om het boek tot stand te brengen. En dat het boek er zijn mag, bleek wel uit de vele reacties die na de uitreiking in de zaal te horen waren.

Willem Tilma, voorzitter van dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen verwelkomde een honderdtal dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten in een volgepakt dorpshuis.
Hij ging in zijn inleiding in op diverse zaken die de projectgroep tijdens de afgelopen vier jaar is tegengekomen. Er is weer eens bewezen wat door de inzet van vrijwilligers in de vier dorpen mogelijk is.
Vervolgens riep hij een voor een de projectgroepleden op het podium. Hij bedankte hen en er werd een kleine attentie overhandigd. Op dat moment rees de zaal als één man overeind en een daverend applaus steeg op.

Jelle Jan de Wilde, initiator en leider van de projectgroep, nam de presentatie van de rest van het programma voor zijn rekening.
Zo kondigde hij ook Sietze de Vries van ‘Heit en Mem Video’ aan. Sietze had een vlot en amusant verhaal over de verschillende bedreigingen waaraan de in diverse families nog aanwezige (8 mm en super 8) films blootstaan. Hij illustreerde dit met fraaie videobeelden die aan het eind van zijn verhaal naadloos overgingen in beelden uit oude dorpsfilms die er van de 4H-dorpen nog zijn. Een deel van de aanwezigen had het niet erg gevonden als nog veel meer van dit mooie beeldmateriaal was getoond. Misschien iets voor een volgende bijeenkomst.

Uitreiking eerste boek
Het grote moment was aangebroken: de uitreiking van het eerste exemplaar van ‘Oerliz is het heale wurk, stinnen de oare helte’.
Dit betekende immers dat het moment niet ver meer was dat de aanwezigen hun boek in handen zouden krijgen en met eigen ogen de inhoud konden aanschouwen.
Oud-Hantumer Doeke Sijens, zoon van de bekende smid Jan Sijens, schreef de inleiding voor het boek. Doeke stelde zich kort aan de zaal voor. Hij is al lange tijd weg uit Hantum. Het eerste exemplaar van het boek werd aan hem overhandigd door Mient Hof. Wederom klonk een luid applaus uit de zaal.

Met eigen ogen
En toen was het grote moment daar! Tafel voor tafel werd de aanwezigen gevraagd naar de bestuurskamer te gaan om daar hun boek(en) in ontvangst te nemen. In korte tijd was iedereen voorzien van zijn of haar bestelling en brak het ‘grote bladeren’ aan. Oh's en ah's alom. Er werd links en rechts overlegd, men liet elkaar zojuist gevonden foto's zien en op sommige plaatsen kreeg de bijeenkomst haast de vorm van een reünie.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met als aanleiding een prachtig boek over leven en werken in de 4H-dorpen!

Gespannen werd er gebladerd in het zojuist verkregen boek ...

Tweede druk
De eerste druk van 300 boeken was zeer snel uitverkocht. Massaal werd er besteld. Via het huis aan huis verpreide bestelformulier maar zeker ook via de website. Er is nog veel vraag naar het boek. Daarom is besloten een tweede bestelronde in te stellen.

Tot en met 31 januari 2009 kunt u boeken bestellen. Deze datum is definitief. Dus: heeft u nog belangstelling voor het boek, vul dan het bestelformulier in of neem contact op met .

Stapels boeken op tafel ...

En wat nu verder?
De projectgroep heeft de smaak te pakken en gaat zich begin volgend jaar buigen over vervolgactiviteiten. Het woord dorpenarchief is al gevallen. Er is tijdens de voorbereiding van het boek zoveel materiaal beschikbaar gekomen dat het zonde zou zijn daar niets mee te doen.
Bovendien weten de makers van het boek dat er waarschijnlijk nog veel meer interessant materiaal ligt te wachten op stoffige zolders, in mapjes en doosjes in die kastlade die bijna nooit open gaat of in een oude schoenendoos onder het logeerbed. Zorg dat het niet verloren gaat. Stuur een berichtje als u nog bijdragen heeft. Een van de leden van de projectgroep komt graag bij u kijken of er nog gewenst materiaal tussen zit.


Filmje: met dank aan Hendrik v.d. Heide, die ook een aantal foto's maakte.