Dorpsfilms: over hoe het is en hoe het was

Dorpsfilm 2009

Première nieuwe dorpsfilm

Op 20 november jl. vond in een bomvol dorpshuis d'Ald Skoalle in Hantum de première plaats van de nieuwe dorpsfilm Sa is it no ... sa wie it foar letter.
Aan deze gebeurtenis is in de media de nodige aandacht besteed. Omrop Fryslân wijdde er zowel op radio als televisie aandacht aan.
Beluister hier een fragment uit de reportage in het programma Nijs van zaterdag 21 november jl.

This text will be replaced

Omrop Fryslân heeft 's avonds in het programma SneonS aandacht besteed aan de nieuwe film over de 4H-dorpen.

Bekijk hier de uitzending met daarin een uitgebreid gesprek met Sietze de Vries van Heit & Mem Video

Deze film kunt u bestellen op dvd. Ga hiervoor naar het bestelformulier.

Meer over de dorpsfilm 2009

Waarom een nieuwe dorpsfilm?

Zo levendig als het jaren geleden overdag nog in de dorpen was, zo stil is het er vandaag de dag. Als gevolg van maatschappelijke veranderingen is een groot deel van het dorpsleven anders geworden. Men heeft zijn werk buiten het dorp, de jeugd vermaakt zich veel meer binnenshuis en veel huizen worden bewoond door tweeverdieners.

Het is voor huidige en toekomstige generaties aardig zo veel mogelijk facetten van het dorpsleven vast te leggen. Geen individuele video's die, hoe goed het voornemen ook is, vrijwel nooit tot een gedegen geheel worden samengevoegd. Geen korte filmpjes op op deze of gene internet-site. Nee, een georganiseerd en professioneel geheel.

Dat is gebeurd. Heit & Mem Video in Leeuwarden heeft op een aantal dagen in 2009 opnamen gemaakt in de 4H-dorpen. Van festiviteiten, sporten, bedrijven en verenigingen. En van dorpelingen natuurlijk. Want over hen gaat deze film die op 20 novembers a.s. in première gaat.

Deze film is te bestellen op dvd. Ga hiervoor naar het bestelformulier.

Dorpsfilms 1951 & 1965

De oude dorpsfilms voorzien van geluid

Door de welwillende medewerking van Wietske Maijs, Doet Jansma en Abe de Wilde hebben de beide films enorm aan waarde gewonnen. Door hun commentaar weten we nu meer over een groot aantal dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten die in de films te zien zijn.

 
Wietske Maijs

Doet Jansma

Abe de Wilde

Bekijk samenvatting oude films

Bekijk hier samenvattingen, met geluid, van de films uit 1951 en 1965

Deze beide films kunt u bestellen op één dvd. Ga hiervoor naar het bestelformulier.

Dorpsfilms 1951 & 1965

Kort verhaal rond de oude dorpsfilms

De Enschedese zakenman Johannes Willem Lambertus Adolfs is de drijvende kracht achter het verschijnsel dorpsfilm. Tussen 1948 en 1970 gaf hij opdracht tot het filmen van bijna 1500 Nederlandse dorpen en plaatsen, waaronder circa 170 keer in Fryslân!
Adolfs was geen geboren filmmaker, maar had een creatieve handelsgeest. Als jongeman handelde hij in tabak, maar toen de invoer ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog stil kwam te liggen, moest hij op zoek naar een ander bestaansmiddel. Hij stortte zich op het maken van geluidsopnames op grammofoon. Het experiment bleek weinig succesvol, maar bracht hem wel op het idee van filmopnames. De federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen zag er wel wat in. Door tegen betaling een film van het dorp te vertonen konden muziekverenigingen immers geld inzamelen voor nieuwe uniformen of instrumenten.
De filmactie 'Heel Nederland op de film' werd een groot succes. Adolfs liet bijna 1500 dorpen vastleggen op het betaalbare 8mm-formaat. Opdrachtgevers waren verenigingen zoals muziekkorpsen, plattelandsvrouwen en de Nederlandse blindenbond.

Filmen volgens vast stramien: iedereen een filmster
De film volgde een vast stramien: Eerst was er een rondgang door het dorp die de inwoners in hun dagelijkse bezigheden vastlegde. Dan volgde een optocht van de plaatselijke verenigingen. Ook alle scholen met kinderen werden opgenomen.
Een belangrijke factor voor het succes was dat alle dorpelingen in beeld kwamen. Wie wilde zichzelf nu niet terug zien op het witte doek?
De films waren niet bedoeld als hoogstaande documentaires en hadden weinig pretenties, zo benadrukte Adolfs zelf: het waren gezellige films met gewone mensen. Toch zijn de opnames van grote historische waarde. Adolfs toonde immers het veranderende dorpsleven van na de oorlog. Bovendien zijn de films voor de dorpsbewoners een feest van herkenning.

Adolfs heeft ook twee films gemaakt in de 4H-dorpen. Deze beide films uit 1951 en 1965 zijn, voorzien van gesproken commentaar, te bestellen op één dvd. Ga hiervoor naar het bestelformulier.