Over huizen en hun bewoners.

Gegevens over de verschillende panden in de 4H-dorpen en hun bewoners vroeger en nu.

Op termijn wordt hier een databank ontsloten met gegevens betreffende alle panden en hun (oud-) bewoners in de vier dorpen.
Aan de totstandkoming van deze databank wordt op dit moment door enkele vrijwilligers hard gewerkt.