Welkom op de site van de 4H-mediacommissie

De 4H-mediacommissie is onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen en vertegenwoordigt ook de dorpsbelangen van Hantumhuizen en Hiaure.

De 4H-mediacommissie houdt zich o.a. bezig met de volgende zaken:

Eerder verscheen onder verantwoordelijkheid van de commissie het zeer succesvolle boek 'Oerliz is it heale wurk ... stinnen de oare helte'. In dit boek, waarvan inmiddels ongeveer 700 exemplaren zijn verkocht, wordt aan de hand van vele afbeeldingen, verhalen en korte tekstfragmenten een beeld geschetst van leven en werken in de 4H-dorpen tot ongeveer 1980.

U kunt het boek bestellen via deze site. Wij verwijzen u daarvoor graag naar de bestelpagina.
Meer informatie vindt u op de 'boekpagina'.

Inmiddels hebben vele aanvullingen en wijzigingen ons bereikt. Die kunt u als pdf-bestand downloaden.