Stop Gaswinning bij de Waddenzee

Al meer dan 6000 ondertekeningen

Steeds opnieuw worden we opgeschrikt door nieuwe boorplannen bij de Waddenzee.
De gevolgen van deze gaswinning vormen een bedreiging voor ons enige UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied!

Of het gaat om ‘schuin boren’ vanuit Groningen en Friesland, of boorplatforms voor de kust van de waddeneilanden: zeg NEE tegen gaswinning bij de Waddenzee!

Teken de petitie van de Waddenvereniging.

 

Gezocht: taalmaatjes en digitaalmaatjes

Bibliotheken Noord Fryslân zoekt taalmaatjes en digitaalmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteunen en begeleiden. Belangrijk werk, want wie die vaardigheden onder de knie heeft, kan zichzelf makkelijker ontwikkelen en deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilligers krijgen eerst een opleiding van ROC Friesland College.

Het Digi-Taalhuis
De bibliotheek opende de afgelopen jaren samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, ROC Friesland College en Stichting Lezen en Schrijven in vrijwel elke gemeente een Digi-Taalhuis. In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden (12,1% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar). Het Digi-Taalhuis biedt hen onder andere computerprogramma’s, boeken in eenvoudig Nederlands, prettige werkplekken én ondersteuning door vrijwilligers.

Taalmaatjes gezocht
De bibliotheek zoekt taalmaatjes: vrijwilligers die laaggeletterden ondersteunen en begeleiden bij het verbeteren van de taal- en digitale vaardigheden. De bibliotheek zoekt mensen met goede sociale vaardigheden, die taalvaardig zijn, minimaal drie uren per week beschikbaar zijn en bereid zijn een training van enkele dagdelen te volgen. Taalmaatjes gaan individueel of met een groepje in de bibliotheek aan de slag.

Digitaalmaatjes gezocht
Naast taalmaatjes is de bibliotheek nu ook op zoek naar digitaalmaatjes. Digitaalmaatjes helpen mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden. Zij vinden bijvoorbeeld pinnen, een kaartje kopen voor de trein, omgaan met de mobiele telefoon of zaken doorgeven via internet ontzettend lastig. Digitaalmaatjes zijn mensen met goede sociale vaardigheden en affiniteit met computers (vaardig met tekst, e-mail en internet) die minimaal drie uren per week beschikbaar zijn en bereid zijn een training van enkele dagdelen te volgen.

Taal- of digitaalmaatje worden?
Mensen die meer willen weten of zich willen melden als vrijwilliger kunnen contact opnemen met bibliotheekmedewerker Sylvia Laarman: s.laarman@bnfrl.nl of bellen naar 088-1656123.

Beroepen in beeld

‘Friezen vertellen over hun werk’

Op 21 februari komt Sipke Land vertellen over zijn werk bij de politie in het Garnalenfabriekje in Moddergat. Sipke is sinds 2017 leidinggevende bij Politie Oost Fryslân. Hij stuurt zo’n 110 mensen aan en staat in direct contact met de burgemeesters van Smallingerland en Opsterland om zorg te dragen voor de veiligheid van de inwoners van deze beide gemeentes. Tijdens zijn lezing vertelt Sipke meer over wapengebruik in Friesland, agressie, omgang met verwarde mensen maar ook burenruzies en andere alledaagse dingen waar hij mee te maken krijgt in zijn werk.

In 2018 laten we iedere maand een Fries aan het woord om te vertellen over zijn of haar beroep. Van fotomodel tot burgemeester, van politiechef tot visser.

Geef je op voor de lezing van Sipke >>

Gaswinning

Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat er in steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. Dit door de winning bij o.a. Nes/Moddergat, Tibma, Engwierum.

Maar omdat wij niet aan kunnen tonen dat het daadwerkelijk door gaswinning komt wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten van schade.

Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het loket  gegeven.
Van Fêste Grûn hebben ze contact met Mevr. T. Mondria van dit loket.

Binnenkort is hier ook meer info over te verwachten.

Alfêst Tige Tanke

Doetie Prins (DB Wierum)