MS collecteweek (16-21 november 2020)

Collectanten gezocht in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen, Hiaure!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Hantum, Hantumhui zen, Hantumeruitburen, Hiaure.
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Dorpenblad Hichtepunten april 2020

Beste dorpsgenoten en overige lezers van Hichtepunten,

In verband met de extra maatregelen rond het Coronavirus heeft de commissie besloten dit nummer van dorpenblad Hichtepunten digitaal uit te brengen.
Het streven is iedereen zoveel mogelijk via e-mail een exemplaar te sturen.
U kunt het nummer natuurlijk ook downloaden via onderstaande link.

 

Dorpenblad Hichtepunten, jaargang 43 – nummer 2

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen
  • Van het hantumer schaakfront
  • Nieuwe website 4h-archief
  • Thuis oefenen
  • Activiteiten d’Ald Skoalle
  • DTL-nieuws
  • En nog veel meer!

Lees de nieuwe Hichtepunten hier!

Nieuwe website fotoarchief 4H-dorpen in de lucht

Sinds november 2004 is de 4H-mediacommissie actief in de 4H- dorpen, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure en Hantumeruitburen. Het belangrijkste doel van deze commissie was en is nog steeds het opzetten en bijhouden van een website, waarop foto’s en ander materiaal, die door bewoners dan wel ex-bewoners van onze vier dorpen beschikbaar zijn gesteld, voor eenieder zichtbaar worden gemaakt. De commissie heeft uiteindelijk in eigen beheer een website gemaakt en op 20 november 2010 kon de website www.4h-archief.nl “on-line” worden gebracht. De eerste handeling hiertoe is verricht door wethouder T. Willemsma van de toenmalige gemeente Dongeradeel door middel van het indrukken van een knop. Uit de reacties op het geplaatste materiaal en uit het aantal bezoekjes dat in de loop van de tijd aan de website is gebracht blijkt dat het fotoarchief wel degelijk voorziet in een behoefte en over het algemeen zeer goed wordt gewaardeerd. Regelmatig wordt er ook materiaal van de site door derden gebruikt zoals bijvoorbeeld door RTV NOF in hun rubriek “Historie in beeld”.


Nu is het met dergelijke websites belangrijk om actueel en zo toegankelijk als mogelijk te blijven. Nadat de website nog een keer is opgefrist werd het echter nu tijd om voor een geheel nieuwe site te kiezen. Eentje die voldoet aan de huidige eisen die bezoekers stellen aan dergelijke websites. In samenwerking met Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen en Dorpsbelang Hantumhuizen heeft MulderMedia uit Oldeberkoop een nieuwe website gemaakt die naar onze mening in ruime mate voldoet aan de huidige wensen die onze bezoekers aan onze website stellen.

We kunnen u hierbij dan ook mededelen dat onlangs de nieuwe website www.4h-archief.nl “on-line” is gebracht. Een bezoekje aan deze nieuwe site is voor eenieder zeker aan te bevelen. Want op de site staan niet meer alleen de “oudere” foto’s maar ook materiaal van recentere datum. Kortom het is zeker de moeite waard!

De 4H-mediacommissie