Dorpenblad Hichtepunten april 2020

Beste dorpsgenoten en overige lezers van Hichtepunten,

In verband met de extra maatregelen rond het Coronavirus heeft de commissie besloten dit nummer van dorpenblad Hichtepunten digitaal uit te brengen.
Het streven is iedereen zoveel mogelijk via e-mail een exemplaar te sturen.
U kunt het nummer natuurlijk ook downloaden via onderstaande link.

 

Dorpenblad Hichtepunten, jaargang 43 – nummer 2

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen
  • Van het hantumer schaakfront
  • Nieuwe website 4h-archief
  • Thuis oefenen
  • Activiteiten d’Ald Skoalle
  • DTL-nieuws
  • En nog veel meer!

Lees de nieuwe Hichtepunten hier!

Nieuwe website fotoarchief 4H-dorpen in de lucht

Sinds november 2004 is de 4H-mediacommissie actief in de 4H- dorpen, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure en Hantumeruitburen. Het belangrijkste doel van deze commissie was en is nog steeds het opzetten en bijhouden van een website, waarop foto’s en ander materiaal, die door bewoners dan wel ex-bewoners van onze vier dorpen beschikbaar zijn gesteld, voor eenieder zichtbaar worden gemaakt. De commissie heeft uiteindelijk in eigen beheer een website gemaakt en op 20 november 2010 kon de website www.4h-archief.nl “on-line” worden gebracht. De eerste handeling hiertoe is verricht door wethouder T. Willemsma van de toenmalige gemeente Dongeradeel door middel van het indrukken van een knop. Uit de reacties op het geplaatste materiaal en uit het aantal bezoekjes dat in de loop van de tijd aan de website is gebracht blijkt dat het fotoarchief wel degelijk voorziet in een behoefte en over het algemeen zeer goed wordt gewaardeerd. Regelmatig wordt er ook materiaal van de site door derden gebruikt zoals bijvoorbeeld door RTV NOF in hun rubriek “Historie in beeld”.


Nu is het met dergelijke websites belangrijk om actueel en zo toegankelijk als mogelijk te blijven. Nadat de website nog een keer is opgefrist werd het echter nu tijd om voor een geheel nieuwe site te kiezen. Eentje die voldoet aan de huidige eisen die bezoekers stellen aan dergelijke websites. In samenwerking met Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen en Dorpsbelang Hantumhuizen heeft MulderMedia uit Oldeberkoop een nieuwe website gemaakt die naar onze mening in ruime mate voldoet aan de huidige wensen die onze bezoekers aan onze website stellen.

We kunnen u hierbij dan ook mededelen dat onlangs de nieuwe website www.4h-archief.nl “on-line” is gebracht. Een bezoekje aan deze nieuwe site is voor eenieder zeker aan te bevelen. Want op de site staan niet meer alleen de “oudere” foto’s maar ook materiaal van recentere datum. Kortom het is zeker de moeite waard!

De 4H-mediacommissie

Nieuws van de AED-werkgroep Hantum e.o.

Iedere week krijgen er in Nederland gemiddeld 300 mensen een hartstilstand.
Dat is best veel!!! Het betreft altijd iemands man, vrouw, kind of buur, want het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en om het huis.
Wij als AED-werkgroep Hantum e.o. organiseren elk half jaar een reanimatiecursus (herhalingscursus) om onze dorpsbewoners te trainen in het leren handelen bij een reanimatie. Je leert het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van een AED. De AED geeft indien noodzakelijk een stroomstoot om het hart te “resetten”.

Na het behalen van de cursus meld je jezelf aan bij ‘Hartslag nu’. Dit is een landelijk alarmeringssysteem voor burgers. Als de meldkamer ambulance een telefoontje krijgt voor een reanimatie, maken zij de keus of ze het burgerhulpnetwerk inschakelen. De hulp die dan de eerste 6 minuten word geboden is van cruciaal belang! In die eerste 6 minuten, voordat de professionele hulp er is, kunnen de burgerhulpverleners d.m.v. hartmassages en een AED het verschil maken op leven en dood…

Onze cursussen zullen dit jaar plaatsvinden in d‘Ald Skoalle op 1 april en 22 september. Het begint om 19.30 uur. Iedereen die interesse heeft in het bijwonen van een cursus is van harte welkom! Je mag komen kijken, meedoen, alles is mogelijk! De cursus word gegeven door ‘BHV Friesland’.

Ook willen wij weer een oproep doen aan alle burgers die een reanimatiecursus via bijvoorbeeld het werk hebben of volgen. Je kan je dan via ‘Hartslag nu’ zelf aanmelden als burgerhulpverlener!

Nu we weten hoeveel mensen een hartstilstand kunnen krijgen en hoeveel we als burgerhulpverlener kunnen betekenen in die eerste 6 minuten meld jij je toch ook aan???!!

Mochten er vragen zijn na het lezen van dit stukje dan is het mogelijk om contact met ons te zoeken via ons e-mailadres aedhantum@gmail.com of kom gerust bij één van ons langs.

Hartelijke groeten van de AED-commissie

Meld je aan voor de eerste Twirre Streekmarkt

‘Iten út dyn omjouwing’

Ben je boer, tuinder, burger of producent in Noardeast Fryslan en wil jij jouw producten rechtstreeks verkopen aan de consument? 21 maart is de allereerste Twirre Streekmarkt in Nes (NOF) in en rondom Theaterkerk Nes en de kassen van kwekerij Keegstra. Het doel van de streekmarkt is om boeren, producenten e.d. de kans te geven om hun regionale producten rechtstreeks aan te bieden aan de consument. De organisatie is op zoek naar boeren, producenten, tuinders of particulieren die op de streekmarkt willen staan. Aanmelden kan via twirredochmei.nl.

Het initiatief is ontstaan vanuit een van de bijeenkomsten die werkgroep Twirre organiseert in Noardeast Fryslan. De werkgroep bestaat uit betrokken burgers en werkt samen met Agrarisch Collectief Waadrane, een initiatief van ruim 150 boeren die agrarisch natuurbeheer in hun bedrijfsvoering toepassen.

Drie bezoekers van een van de Twirre avonden, Lenie Lap, Joanneke Romkema en Karin Stevers, hebben zich aangemeld om samen met werkgroep Twirre deze streekmarkt te organiseren en/of mee te denken. ‘We zijn gestart met het maken van een lijst met mogelijk geïnteresseerden die op de markt willen staan. Deze gaan we actief benaderen maar uiteraard mogen boeren, tuinders, burgers en producenten uit de regio Noardeast Fryslan zich ook zelf aanmelden voor de markt via de website: www.twirredochmei.nl’, aldus Lenie Lap.

De organisatie is op de hoogte van alle initiatieven die er al zijn in de provincie zoals De Streekboer ed., sterker nog die hebben zelfs geleid tot inspiratie voor de eerste Twirre streekmarkt. Middels een fysieke markt wil Twirre niet alleen lokaal eten verkopen maar ook aftasten hoe groot de interesse is in lokaal eten, een ontmoeting tussen producent en consument realiseren en hiermee kennisoverdracht bewerkstelligen. Het is dus meer dan alleen maar een markt. Het doel van Twirre is om haar omgeving gezonder en aantrekkelijker te maken door samen aan de slag te gaan: van boer tot burger en van ondernemer tot overheid. Hier past een streekmarkt dus heel goed bij.