Hantumer en Hantumhúster froulju

Onderstaande foto stond enige tijd geleden op de site. Gevraagd werd naar de namen van de dames.
In onlangs aangeleverd materiaal voor het 4h-archief vonden we deze “oplossing”.