Dorpenblad Hichtepunten september 2018

Dorpenblad Hichtepunten, jaargang 41 – nummer 5

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Inwoners Hantumhuizen trokken naar de grote evenementen
  • DB Hantum/ Hantumeruitburen had het college van b&w op bezoek
  • Wegenonderhoud Hantum
  • Buro de Vries LIVE fanút Hantum
  • Rûm Sop stoomt door
  • DTL-nieuws

En nog veel meer!

Lees de nieuwe Hichtepunten hier!