Ontwerp Schadeprotocol en procedure betrokkenen ‘kleine’ gasvelden

In maart 2019 wordt dit protocol en bijbehorende procedure ingediend bij minister Eric Wiebes van het ministerie EZK.
Op zichzelf is dit ons inziens een belangrijke stap in de goede richting om de rechtspositie van mensen in deze regio te beschermen tegen schade en/of waardeverminderingen van grond en goed.
Toch kan het enige tijd duren voordat het protocol actief in werking treedt.
Tot die tijd raden we iedereen, die schade denkt te hebben in relatie met gaswinning, aan daarvan melding te doen bij de NAM. Doe die melding vergezeld van foto’s en bewaar een digitale copie!! Voor alle bewoners geldt het dringende advies:

Maak uw eigen nulmeting!
Ook al heeft u nu (nog) geen schade toch is het aan te raden om tijdig digitale foto’s te maken van het eigen huis en/of andere gebouwen. Denk daarbij vooral aan de vloeren, muren binnen- en buitenshuis en het dak.

Lees de nieuwsbrief van Fêste Grûn hier.