Dorpenblad Hichtepunten januari 2020

Dorpenblad Hichtepunten, jaargang 42 – nummer 8

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Dorpshuis Hantum klaar voor de toekomst
  • Nieuws van de AC d’Ald Skoalle
  • De ijsbaan heeft het moeilijk
  • Eindejaarspuzzel in de herkansing
  • Een zorgeloze voorzitter
  • Kerkelijke Hichtepunten
  • DTL-nieuws

En nog veel meer!

Lees de nieuwe Hichtepunten hier!