Nieuwe website fotoarchief 4H-dorpen in de lucht

Sinds november 2004 is de 4H-mediacommissie actief in de 4H- dorpen, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure en Hantumeruitburen. Het belangrijkste doel van deze commissie was en is nog steeds het opzetten en bijhouden van een website, waarop foto’s en ander materiaal, die door bewoners dan wel ex-bewoners van onze vier dorpen beschikbaar zijn gesteld, voor eenieder zichtbaar worden gemaakt. De commissie heeft uiteindelijk in eigen beheer een website gemaakt en op 20 november 2010 kon de website www.4h-archief.nl “on-line” worden gebracht. De eerste handeling hiertoe is verricht door wethouder T. Willemsma van de toenmalige gemeente Dongeradeel door middel van het indrukken van een knop. Uit de reacties op het geplaatste materiaal en uit het aantal bezoekjes dat in de loop van de tijd aan de website is gebracht blijkt dat het fotoarchief wel degelijk voorziet in een behoefte en over het algemeen zeer goed wordt gewaardeerd. Regelmatig wordt er ook materiaal van de site door derden gebruikt zoals bijvoorbeeld door RTV NOF in hun rubriek “Historie in beeld”.


Nu is het met dergelijke websites belangrijk om actueel en zo toegankelijk als mogelijk te blijven. Nadat de website nog een keer is opgefrist werd het echter nu tijd om voor een geheel nieuwe site te kiezen. Eentje die voldoet aan de huidige eisen die bezoekers stellen aan dergelijke websites. In samenwerking met Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen en Dorpsbelang Hantumhuizen heeft MulderMedia uit Oldeberkoop een nieuwe website gemaakt die naar onze mening in ruime mate voldoet aan de huidige wensen die onze bezoekers aan onze website stellen.

We kunnen u hierbij dan ook mededelen dat onlangs de nieuwe website www.4h-archief.nl “on-line” is gebracht. Een bezoekje aan deze nieuwe site is voor eenieder zeker aan te bevelen. Want op de site staan niet meer alleen de “oudere” foto’s maar ook materiaal van recentere datum. Kortom het is zeker de moeite waard!

De 4H-mediacommissie