4H-mediacommissie

Foto’s en verhalen

In 2004 is de 4H-mediacommissie, onderdeel van Dorpsbelang Hantum/ Hantumeruitburen, van start gegaan met het verzamelen van afbeeldingen en verhalen uit en over de 4H-dorpen. Uitgangspunt was het digitaal vastleggen van zoveel mogelijk afbeeldingen en verhalen met als uiteindelijk doel het publiceren van een boek.

Via informatieavonden in dorpshuis d’Ald Skoalle in Hantum en publicaties in het dorpenblad Hichtepunten werden dorpelingen opgeroepen materiaal ter beschikking te stellen. En dat gebeurde. Misschien wel meer dan de commissie zich had voorgesteld. De basis was er.

Meer dan 700 boeken verkocht

En dat boek is er gekomen: Oerliz is it heale wurk, stinnen de oare helte. Een titel gebaseerd op een uitspraak van een eertijdse Hantumer smid. Het boek sloeg aan bij het publiek en niet alleen in de 4H-dorpen. In totaal zijn er meer dan 700 exemplaren verkocht. Een groot succes! Het boek is inmiddels uitverkocht.

Maar er was meer …

De 4H-mediacommisie had de smaak te pakken. Mediacommissie, de naam besloeg meer dan alleen een boek. Er werd een website in het leven geroepen: 4h-archief.nl. Daarop werden na verloop van tijd niet alleen de afbeeldingen uit het boek gepuliceerd maar ook veel afbeeldingen die niet in het boek waren opgenomen of die later nog ter beschikking werden gesteld.
Regelmatig worden nieuwe afbeeldingen geplaatst, al dan niet van commentaar voorzien. Een kijkje op de website is zeker de moeite waard.

Dorpenfilms oud en nieuw

Eind jaren vijftig, beginjaren zestig van de vorige eeuw reisde er een enthousiaste filmmaker door o.a. Noordoost-Friesland: Johan Adolfs. Hij heeft een flink aantal dorpsfilms gemaakt waaronder twee over de 4H-dorpen (1951 en 1965). In samenwerking met Heit en Mem Media in Leeuwarden zijn de films gedigitaliseerd en door drie oudere dorpsgenoten van commentaar voorzien. De beide films [zwart-wit] zijn nog verkrijgbaar op dvd.
In 2009 heeft Heit en Mem Media een nieuwe dorpenfilm geproduceerd. Ook deze film is hier te bestellen.

Er kwam een tweede boek

In de loop der jaren was er zoveel materiaal ter beschikking gekomen dat de uitgave van een tweede boek voor de hand lag. Dat boek kwam er met als titel Neat is foar ivich, wederom een uitspraak van een Hantumer smid.
Het is een lijvig boek met meer dan 400 pagina’s, rijk geïllustreerd met honderden afbeeldingen en veel verhalen natuurlijk.
Het boek is hier te bestellen.

Bijdragen?

Heeft u nog beeldmateriaal of andere zaken met betrekking tot de 4H-dorpen? Schroom niet en neem contact op met de 4H-mediacommissie. Zij stellen uw medewerking zeer op prijs.