Auteur: Omroeper

Revitalisering dorpshuis d’Ald Skoalle Hantum

We kunnen u vertellen dat we alle subsidies binnengehaald hebben en dat we het plan “Revitalisering dorpshuis Hantum” uit kunnen voeren. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2019 hard gewerkt kan worden aan de verbouw van het dorpshuis.

We willen een dorpshuis realiseren dat voor jong en oud toegankelijk is en dat het sociale hart van de 4H-dorpen weer een boost kan geven. We hopen dit te realiseren bij de start van het seizoen in september 2019.

Door het ontstaan van een nieuw gebouw kan het cultuur- en verenigingsleven weer jaren vooruit.

Lees hier de uitgebreide nieuwsbrief.

Doe mee met het Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum

Maandagavond 5 november gaan we de deelnemers aan het Frysk Diktee testen op hun kennis van het Fries.

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens zullen we elkaars dictee nakijken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

Nieuwsbrief Fêste Grûn Dongeradiel

Stichting Fêste Grûn Dongedadiel (Noardeast-Fryslân)

De Stichting Fêste Grûn Dongeradiel (Noardeast-Fryslân) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bezorgde bewoners uit de Noordoost regio van Friesland.
Een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. Een gebied dat grenst aan de Waddenzee, een bijzonder kwetsbaar gebied, dat in zijn stille pracht vraagt om bescherming.
De stichting FGD heeft zich ten doel gesteld om vanuit een signalerende en ondersteunende rol zich te beijveren voor een veilig en leefbaar woon/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in de omgeving. Speerpunten zijn:

  • omkering van bewijslast;
  • rechtvaardige financiële schadebehandeling/compensatie;
  • concrete ondersteuning transitie fossiele energie naar duurzame energie.

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Buro de Vries in Hantum

Op zondag 12 augustus 2018 heeft Omrop Fryslân radio een bezoek gebracht aan het dorp Hantum. Van 11.00 uur tot 13.00 uur is het zomerprogramma “Buro de Vries op het dorpsplein” rechtstreeks uitgezonden vanuit Hantum. De bedoeling van dit programma is om in deze zomer, en in het jaar van Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa, in tien uitzendingen op zoek te gaan naar de dorpsgemeenschap. Hantum is als zesde dorp in deze rij door de omrop bezocht.

Zo zat verslaggever René Koster bijgestaan door Willem Tilma op het pleintje nabij het café De Terp in Hantum. Zij ontvingen aan tafel diverse personen om zo een indruk te krijgen wat voor dorp Hantum eigenlijk is en waarom er ondanks de ligging in een krimpregio er toch geen sprake is van krimp maar juist van groei.

Verslaggevers Simone Scheffer en René Koster met dorpsdichter Akke Brouwer op het dorpsplein in Hantum.

Er werd ook gesproken met een paar nieuwe dorpsbewoners. Ook kwam ter sprake het pas aangelegde “eetbare” bos en de recreatieve verblijfsaccommodaties in het dorp.

Verslaggeefster Simone Scheffer ging met gids Mient Hof een rondje door het dorp en bracht een bezoek aan de locatie van de rotte kies in het dorp die inmiddels is verdwenen. Verder werd onder meer het dorpshuis d’Ald Skoalle bezocht dat nodig aan een opknapbeurt toe is.
Natuurlijk kon de stoepa van de boeddhistische gemeenschap, net ten zuiden van het dorp, niet in dit rijtje ontbreken en werden de verslaggeefster en gids keurig met paard en wagen door Anne Postma op de plaats van bestemming afgeleverd.

Ook was er aandacht voor de geschiedenis van het dorp waarbij in het kort stilgestaan werd bij de archiefsite www.4h-archief.nl en werd een bezoekje gebracht aan Abe de Wilde, de oudste inwoner van het dorp.
De muzikale bijdrage werd geleverd door gelegenheidskoor Rûm Sop. De uitzending werd afgesloten met een gedicht van Akke Brouwer speciaal gemaakt voor Hantum en dat door haar op prachtige wijze werd voorgedragen.

Na afloop werd vastgesteld dat de makers van het programma er prima in geslaagd waren om gedurende de twee uren een goed beeld te schetsen van wat er leeft in Hantum en waarom er in Hantum geen sprake is van krimp. Hebt u het programma gemist en wilt u het alsnog beluisteren kijk dan op de site van Omrop Fryslân onder utstjoering mist of op www.4h-side.nl.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”620″ gallery_height=”465″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Miniaturen Tonen]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]