Categorie: Algemeen

Filmmiddag in Holwerd

Op zondag 17 februari worden in de Doopsgezinde kerk aan de Stasjonswei films vertoond, die te maken hebben met het dorp Holwerd. De eerste film geeft een beeld van de landbouw rond Holwerd in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
De tweede (korte) film is vanuit een luchtballon gemaakt, die over het dorp en omgeving zweefde, dus Holwerd vanuit de lucht gezien.
Landschappen veranderen snel. Zeker met de mogelijke uitvoering van het plan “Holwerd aan Zee” en de daarmee gepaard gaande veranderingen in en om Holwerd
kan men stellen, dat de films unieke tijdsdocumenten zijn.

De filmmiddag begint om 15.00 uur. De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang.

Doe mee met het Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum

Maandagavond 5 november gaan we de deelnemers aan het Frysk Diktee testen op hun kennis van het Fries.

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens zullen we elkaars dictee nakijken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

Nieuwsbrief Fêste Grûn Dongeradiel

Stichting Fêste Grûn Dongedadiel (Noardeast-Fryslân)

De Stichting Fêste Grûn Dongeradiel (Noardeast-Fryslân) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bezorgde bewoners uit de Noordoost regio van Friesland.
Een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. Een gebied dat grenst aan de Waddenzee, een bijzonder kwetsbaar gebied, dat in zijn stille pracht vraagt om bescherming.
De stichting FGD heeft zich ten doel gesteld om vanuit een signalerende en ondersteunende rol zich te beijveren voor een veilig en leefbaar woon/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in de omgeving. Speerpunten zijn:

  • omkering van bewijslast;
  • rechtvaardige financiële schadebehandeling/compensatie;
  • concrete ondersteuning transitie fossiele energie naar duurzame energie.

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Omrop Fryslân 12 augustus LIVE fanút Hantum


Harkje op ‘e nij nei it programma fan snein 12 augustus.


lt programma Buro de Vries op it Doarpsplein fan Omrop Fryslân Radio komt dizze simmer (2018) mei 10 ôfleveringen LIVE fan ferskate lokaasjes út de provinsje Fryslân.
ln tal útstjoeringen wurde op snein fan 11.00 oant 13.00 oere makke fanút in lyts doarp yn ‘e provinsje.

Ek Hantum is hjir by: SNEIN 12 augustus o.s. fan 11.00 oant 13.00 oere.

Ferslachjouwer/presintator René Koster sit dan op it terras fan Kafee de Terp (by min waar yn it kafee), tegearre mei Willem Tilma.
Ferslachjouwster/presintator Simone Scheffer sil tegearre mei Mient Hof ferskate lokaasjes besykje yn en rûn it doarp.
Elkenien is wolkom as publyk om hjirby oanwêzich te wêzen.

Lêz mear hjiroer yn de lêste Hichtepunten.