Categorie: Hichtepunten

Dorpenblad Hichtepunten april 2020

Beste dorpsgenoten en overige lezers van Hichtepunten,

In verband met de extra maatregelen rond het Coronavirus heeft de commissie besloten dit nummer van dorpenblad Hichtepunten digitaal uit te brengen.
Het streven is iedereen zoveel mogelijk via e-mail een exemplaar te sturen.
U kunt het nummer natuurlijk ook downloaden via onderstaande link.

 

Dorpenblad Hichtepunten, jaargang 43 – nummer 2

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Dorpsbelang Hantum / Hantumeruitburen
  • Van het hantumer schaakfront
  • Nieuwe website 4h-archief
  • Thuis oefenen
  • Activiteiten d’Ald Skoalle
  • DTL-nieuws
  • En nog veel meer!

Lees de nieuwe Hichtepunten hier!

Nieuws van de AED-werkgroep Hantum e.o.

Iedere week krijgen er in Nederland gemiddeld 300 mensen een hartstilstand.
Dat is best veel!!! Het betreft altijd iemands man, vrouw, kind of buur, want het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en om het huis.
Wij als AED-werkgroep Hantum e.o. organiseren elk half jaar een reanimatiecursus (herhalingscursus) om onze dorpsbewoners te trainen in het leren handelen bij een reanimatie. Je leert het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van een AED. De AED geeft indien noodzakelijk een stroomstoot om het hart te “resetten”.

Na het behalen van de cursus meld je jezelf aan bij ‘Hartslag nu’. Dit is een landelijk alarmeringssysteem voor burgers. Als de meldkamer ambulance een telefoontje krijgt voor een reanimatie, maken zij de keus of ze het burgerhulpnetwerk inschakelen. De hulp die dan de eerste 6 minuten word geboden is van cruciaal belang! In die eerste 6 minuten, voordat de professionele hulp er is, kunnen de burgerhulpverleners d.m.v. hartmassages en een AED het verschil maken op leven en dood…

Onze cursussen zullen dit jaar plaatsvinden in d‘Ald Skoalle op 1 april en 22 september. Het begint om 19.30 uur. Iedereen die interesse heeft in het bijwonen van een cursus is van harte welkom! Je mag komen kijken, meedoen, alles is mogelijk! De cursus word gegeven door ‘BHV Friesland’.

Ook willen wij weer een oproep doen aan alle burgers die een reanimatiecursus via bijvoorbeeld het werk hebben of volgen. Je kan je dan via ‘Hartslag nu’ zelf aanmelden als burgerhulpverlener!

Nu we weten hoeveel mensen een hartstilstand kunnen krijgen en hoeveel we als burgerhulpverlener kunnen betekenen in die eerste 6 minuten meld jij je toch ook aan???!!

Mochten er vragen zijn na het lezen van dit stukje dan is het mogelijk om contact met ons te zoeken via ons e-mailadres aedhantum@gmail.com of kom gerust bij één van ons langs.

Hartelijke groeten van de AED-commissie