Categorie: Verenigingen

Geachte dorpsgenoten,

Sinds jaar en dag wordt de jaarlijkse contributie van “Iisclub Meinoar Ien” bij de leden thuis geïnd. Een omvangrijke klus die, onder toezicht van de penningmeester, geklaard wordt door de vrijwilligers van de club. De weersomstandigheden in de herfst zijn niet altijd een pretje om langs de deuren te gaan en vaak worden leden niet thuis aangetroffen, waardoor een tweede bezoek nodig was. De laatste jaren bleek geregeld dat mensen die wel thuis zijn, geen (gepast) geld in huis hebben om te betalen. Een regelmatige vraag die de vrijwilligers dan ook krijgen: waarom kan de contributie niet per incasso betaald worden?

Lees hier de complete tekst.

NB Deze tekst had geplaatst moeten worden in Hichtepunten.