HANTUM anno 2000

Ruim 400 inwoners

   Er is een 12e-eeuwse romaanse kerk. Een altaar werd in opdracht van de wijbisschop van Utrecht in 1335 gebouwd.

   Ten noordwesten van het dorp ligt Kinnema Zathe. Het tegenwoordige woonhuis is gebouwd met een toegangstrap naar de ingang naar het midden.

   In Hantum is verder een uitheems bouwwerk te vinden, namelijk een boeddhistische stoepa.


 
 HOME 

 Terug Hantum in vogelvlucht

Luchtfoto midden jaren 1990


 

De schuindeling is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel.
De penningen zijn enerzijds het symbool van de H.Nicolaas, de voormalige kerkpatroon en anderzijds een symbool voor de rechtszittingen die hier vroeger plaatsvonden.
De eikel komt uit het wapen van de familie Hettinga.

HANTUM - midden 19e eeuw

   Hantum, in het Oud-Fries Hontum of Honthem, is een dorp in het kwartier Oostergo, in de grietenij West-Dongeradeel, een uur gaans van Holwerd.

   Dit dorp is gelegen op een hoge terp en wordt omringd door geboomte en akkerland. Hantum telt 65 huizen, waarvan 50 in de dorpskom. Er zijn 380 inwoners die veelal leven van akkerbouw en veeteelt.

   Op 13 na zijn alle inwoners hervormd. Zij behoren tot de gemeente Hantum-en-Hantumhuizen die hier een kerk heeft. De zeven doopsgezinden behoren tot de gemeente Holwerd-Blya-Visbuurt. De zes katholieken kerken in Dokkum.

   De dorpsschool wordt gemiddeld door 35 leerlingen bezocht.

   Dit dorp is de geboorteplaats van de natuurkundige Antonius Brugmans. Hij werd hier geboren op 22 oktober 1732. Hij was werkzaam als hoogleraar in de wijsbegeerte te Groningen en overleed in 1789.

   Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
   door A.J. van der Aa, deel 5, 1844

 
 Terug 

 HOME