Molenaars

Opsomming van de molenaars vanaf de oplevering van de molen in de herfst van 1880 tot heden (2007)

MolenaarVanTot
R. v.d. Bij*oktober 188012 november 1889
Jelle Hoekstra12 november 1889 12 mei 1918
Bote Hylkema12 mei 191812 mei 1920
Jac. van der Veer12 mei 192030 juni 1922
Johannes de Klein30 juni 192212 mei 1930
Dirk de Klein
(broer van Johannes de Klein)
12 mei 1930mei 1945
Willem Lanting uit Hantum
(hulpmolenaar van 1935 tot 1957)
mei 1945augustus 1945
Anko Veenstra augustus 1945augustus 1948
Dirk Visser augustus 19481973
Oane Visserjanuari 1990heden

* Deze molenaar heeft met ingang van 12 november ontslag gekregen. Een reden hiervoor wordt niet vermeld. Het heeft er de schijn van dat het besluit van ontslag nogal haastig is opgekomen omdat het normaal was dat een molenaar op Allerheiligen (1 november) ontslag nam of kreeg en dan ingaande de 12e mei daarop volgend.

Deze foto uit de tijd van Durk Visser als molenaar is in de lente en vanuit het noordwesten genomen.

Home | Inleiding | De molen | Molenaars | Molenhuis / veestalling | Pad naar de molen | Nutsvoorzieningen | Groentetuin | Foto-overzicht