Foto-overzicht

De foto’s zijn allemaal ansichtkaarten van na 1930. De kruidenierswinkel in het dorp verkocht ansichtkaarten van de meest markante gebouwen van het dorp en ook wel dorpsgezichten. De molen hoorde bij de markante gebouwen of dorpsgezicht.
Was een bepaald soort kaarten uitverkocht dan vroeg de winkelman een fotograaf om een nieuwe foto te maken en daar liet hij dan weer kaarten van maken. Zonder de verkoop van die ansichtkaarten zouden er geen, of bijna geen, foto's van de molen zijn.

Molen met een kleppenroede
Foto uit 1931. In dat jaar is een van de roeden vervangen door een andere omdat de oude in slechte staat was. Tegelijk is toen de molen voorzien van de zogenaamde zelfzwichting. Tot dan toe waren beide roeden met zeilhekken uitgevoerd. Voor het malen moest de molenaar dan eerst de zeilen voorleggen (uitrollen en aan de achterzijde aan het hekwerk vast maken). De zelfzwichting bestond uit kleppen die haaks op de roede scharnierden en die bij de staart door middel van een ketting en een stangenstelsel open en dicht gedaan konden worden. Voor het stangenstelsel moest in de lengterichting door het hart van de as een gat geboord worden. Deze zelfzwichting was voor de molenaar veel gemakkelijker – en veiliger voor de molen – dan alleen zeilen. In 1932 is de tweede roede ook van zelfzwichting voorzien. De mensen op de foto zijn molenaar Dirk de Klein, zijn vrouw en jongste zoon. De andere kinderen zullen naar school geweest zijn. De foto is vanaf het huis genomen.

Molen met huis in 1936
Foto uit 1936, genomen vanuit het oosten, geeft een beeld van de molen met de woning zoals het er in de oorlog en daarna ook uitgezien heeft. Deze foto geeft trouwens een goed beeld van de hele tijd dat het huis er gestaan heeft.


Molen met huis in de veertiger jaren
Deze foto uit de tijd van Durk Visser als molenaar is in de lente en vanuit het noordwesten genomen.


Molen met koe
Een foto uit ongeveer 1950, in de zomer en vanuit het noordwesten genomen.


Molen op het zuiden malend
De molen in actie. Dit is de enige bekende foto waarop de molen malend is afgebeeld. De foto is in het begin van de vijftiger jaren genomen. Het was een natte zomer omdat malen anders niet nodig geweest zou zijn.


Molen in het kruis
Nog een foto die vanuit het noordwesten genomen is. 's Zomers hoefde er bijna niet gemalen te worden en daarom stonden alle watermolens dan in de ruststand. Om te voorkomen dat de molen bij een eventuele zomerstorm niet met het wiekenkruis op de wind zou staan werden de molens uit voorzorg altijd naar het westen gekruid. Soms kwam de molen dan wel in de kruisstand te staan en soms niet. Om de molen met het wiekenkruis en de woning op de foto te krijgen moest die vanuit het noordwesten (en tegen de zon in) genomen worden.

Luchtfoto molen voor ruilverkaveling
Dit is een recente luchtfoto die zodanig bewerkt is dat de situatie van voor de ruilverkaveling weergegeven wordt.
Het huis, met daarnaast de veestal, stond aan de zuidkant van de molen. Tussen de molen en het huis lag de groentetuin. Waar geen sloot of vaart voor afscheiding zorgde was het erf met een hek van de weilanden afgescheiden (noordoost- en de zuidkant van het erf). Aan de westkant van het erf stonden in de slootwal wat struikachtige wilgen van een drie meter hoog. Voor het huis, aan de vaart, en aan de zuidkant stonden ook wilgen maar dan als kleine bomen.

Home | Inleiding | De molen | Molenaars | Molenhuis / veestalling | Pad naar de molen | Nutsvoorzieningen | Groentetuin | Foto-overzicht