Inleiding

Dit is een korte beschrijving van het werken en leven van de molenaars en hun gezinnen, met daarbij de situatie van de Hantumer watermolen zoals die vanaf de dertiger jaren in de vorige eeuw was.

Heel in het kort is de geschiedenis van de molen, met een opsomming van de molenaars door de jaren heen, weergegeven. Het molenaarshuis wordt aan de hand van een plattegrond beschreven waarbij tegelijk het leven en wonen summier weergegeven is. Van het pad naar de molen wordt een beeld geschetst en de ingevoegde foto's – die een beeld van de molen met huis in vroeger jaren geven – worden in een bijschrift kort beschreven.
Tot slot is er een overzicht van alle gebruikte foto's voorzien van verklarende tekst.

Voor een verdere beeldvorming is een – recente – luchtfoto naar de tijd van vóór de ruilverkaveling [begonnen in ± 1970 en voltooid in ± 1990] teruggebracht. De bewerkte foto geeft de situatie weer zoals die vanaf het bouwen van de molen met het huis e.d. tot aan de ruilverkaveling geweest is.

Dit is een recente luchtfoto die zodanig bewerkt is dat de situatie van voor de ruilverkaveling weergegeven wordt. Het huis, met daarnaast de veestal, stond aan de zuidkant van de molen. Tussen de molen en het huis lag de groentetuin. Waar geen sloot of vaart voor afscheiding zorgde was het erf met een hek van de weilanden afgescheiden (noordoost- en de zuidkant van het erf). Aan de westkant van het erf stonden in de slootwal wat struikachtige wilgen van een drie meter hoog. Voor het huis, aan de vaart, en aan de zuidkant stonden ook wilgen maar dan als kleine bomen.

De molen in actie. Dit is de enige bekende foto waarop de molen malend is afgebeeld. De foto is in het begin van de vijftiger jaren genomen. Het was een natte zomer omdat malen anders niet nodig geweest zou zijn.

Home | Inleiding | De molen | Molenaars | Molenhuis / veestalling | Pad naar de molen | Nutsvoorzieningen | Groentetuin | Foto-overzicht