HANTUMHUIZEN anno 2000

Iets meer dan 250 inwoners

   Hantumhuizen ligt 5 kilometer ten noorden van Dokkum.

   In Hantumhuizen is een 13e-eeuwse kerk, een van de mooiste exemplaren van de romano-gotische bouwstijl in Friesland. De romano-gotiek is een stijl, die in de periode tussen 1225 en 1350 vooral in Groningen populair was.

   De Hervormde kerk van Hantumhuizen draagt alle kenmerken van deze overgangsstijl wat betreft kraalprofielen, vlechtwerk en koepelgewelven. De kerkruimte wordt overdekt door drie koepelgewelven zonder ribben, die op pijlers rusten, die op kleine afstand van de buitenmuur staan. Heel aardig zijn de ornamentale schilderingen.

   Tegen een pijler aan de noordkant is een epitaaf (grafteken) geplaatst voor Pybo van Emingha en Biueck Sioerda (1563). 
 HOME 

 Terug 
Kamphuisstraat in Hantumhuizen

De Kamphuisstraat in vroeger tijden ...

 

De schuine verdeling is een verwijzing naar de voormalige gemeente Westdongeradeel.

De kerk dateert uit de 13e eeuw en wordt beschouwd als een belangrijk monument.


HANTUMHUIZEN
midden 19e eeuw

   Hantumhuizen, ook Hantumerhuizen genaamd, is een dorp in het kwartier Oostergo in de grietenij West-Dongeradeel zeven kwartier gaans van Holwerd.

   Nabij de kerk staan 35 huizen met 260 inwoners. Deze leven veelal van de landbouw en de veeteelt.

   Alle inwoners zijn hervormd en behoren tot de gemeente Hantum-en-Hantumhuizen die hier een kerk heeft. Deze kerk is opgetrokken in gotische stijl en werd voor de hervorming voor de katholieke eredienst gebruikt.
   De stompe toren heeft de vorm van een gewoon huisdak met twee spitslopende gevels.

   De dorpsschool wordt door gemiddeld 30 leerlingen bezocht.

   In vroeger tijden lagen hier de staten Heringa, Popta en Peyma.

   Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
   door A.J. van der Aa, deel 5, 1844


Sjoch ek de Fryske Wikipedy

 
 Terug 

 HOME