J.J. Kalma - Afkomstig uit: Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterkunde, Leiden 1991-1992

JACOB JETZES KALMAHantumhuizen 17 mei 1907 - Leeuwarden 23 mei 1991


Een levensbericht door Ph.H. Breuker

Gepubliceerd in:
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden, 1991-1992

 
 HOME 

 De dorpen 

 Verenigingen 

 Dorpsblad   HichtePunten 

 Historie
 Inleiding 

 - 1 -     - 2 - 
 - 3 -     - 4 - 
 - 5 -     - 6 - 
 - 7 -     - 8 - 

 Afdrukken?