JACOB JETZES KALMAHantumhuizen 17 mei 1907 - Leeuwarden 23 mei 1991


Een levensbericht door Ph.H. Breuker

Gepubliceerd in:
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1991-1992, pag. 116-128.