HANTUMERUITBUREN
anno 2000

ruim 70 inwoners

   Ten oosten en zuidoosten van het dorp Hantum bevindt zich een gebied waar voornamelijk verspreide agrarische bewoning voorkomt. Van oudsher zijn de namen Bierum, Raard, Groot en Klein Medent en Nijenhuis aan deze boerderijen verbonden. Sommige van de boerderijen liggen op een terp.

   Tegenwoordig staat de grietenij bekend als Hantumeruitburen. Ten zuiden van de Nijehuisterbrug stond vroeger een state dat waarschijnlijk de naam 'Jagtlust' heeft gedragen. Een fragment hiervan is te vinden in het Museum Admiraliteitshuis in Dokkum.

 
 HOME 

 Terug 

Het 'dorp' heeft geen eigen wapen.


Poort van de voormalige state Jagtlust

Van kloosteruithof tot schapenboerderij

De boerderij Jagtlust voorheen Germerhuis of Poartepleats
te Hantumeruitburen

door R. Tolsma

In een uithoek van de gemeente Westdongeradeel in Friesland, vlak langs het riviertje de Paesens dat de grens vormt met Oostdongeradeel en daarmee vanouds verbonden door een ferme opvaart, ligt de boerderij Jagtlust. Tegenwoordig bestaat deze boerderij uit een groot aantal gebouwen en worden de velden rondom de boerderij bevolkt door honderden schapen omdat de eigenaar zich heeft toegelegd op het houden van schapen (ook langs de Friese zeedijken in de nabije omgeving lopen zijn dieren), in het verre verleden stond hier een uithof van het klooster Klaarkamp te Rinsumageest en werd de grond bewerkt door monniken of aan hen verbonden leken-broeders.

Lees het complete verhaal op deze site

Sjoch ek de Fryske Wikipedy

 
 Terug 

 HOME