Beleidsplan

De Protestantse Gemeente Hantum c.a., voorheen Federatie Hervormd / Gereformeerd Hantum c.a. en Hiaure heeft in de tweede helft van het vorig decennium al eens een beleidsplan gemaakt, om meer duidelijkheid te scheppen over de te volgen koers.

Nu ongeveer 8 jaar later is er opnieuw behoefte aan een plaatsbepaling van de Gemeente en de vaststelling van de richting die wij willen kiezen met onze Gemeente. Deze behoefte wordt ondersteund door de nieuwe “Kerkorde en ordinanties” artikel 4-7-1. Dit artikel vermeldt, dat het tot taak van de Kerkenraad wordt gerekend … “het vaststellen van het beleidsplan terzake van het leven en werken van de Gemeente”.

Voor het maken van dit beleidsplan (of: beleidsnotitie) is in 2004 een commissie aan het werk gegaan. Deze commissie heeft, met gebruikmaking van de bundel “Bronnen voor beleid” (uitgave van het Landelijk Diensten Centrum van de PKN), voorbereidende besprekingen gevoerd en vervolgens in samenwerking met de Kerkenraad en alle andere kerkelijke geledingen materiaal bijeen gebracht, dat de basis vormt voor deze beleidsnotitie.

Het is een korte notitie geworden, die gekenmerkt wordt door het aangeven van hoofdlijnen van onze kerkelijke koers. De details van onze kerkelijke activiteiten zijn te vinden op deze pagina. Hier is een beschrijving te vinden van elk onderdeel van onze kerkelijke organisatie (doel, werkwijze, plannen).

Deze notitie is geschreven voor de jaren 2005 tot 2009; de voortgang en de werking zal elk jaar op enig moment worden geëvalueerd. Op basis daarvan kan de inhoud worden aangepast. Principiële wijzigingen worden voorgelegd aan de Gemeente.

Lees de volledige tekst

Voor het lezen moet de Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd.
Klik op de knop om de laatste versie van het programma te downloaden