College van Diakenen

Doel: Het College van Diakenen heeft als opdracht om de Gemeente bewust te maken van haar diakonale roeping en om hulp te verlenen aan allen die dat nodig hebben binnen en buiten de gemeente. Daartoe nemen de diakenen actief deel aan de kerkdiensten en zamelen liefdegaven in en besteden die aan dat doel. De diakonie is een onderdeel van de Gemeente en werkt vanuit de overtuiging: Omzien naar elkaar, elkaar niet loslaten, samen dragen. Danken, dienen en dragen zijn de werkwoorden van de diakonie.

Werkwijze: De diakonie heeft een veelomvattend takenpakket. Zij heeft de zorg voor het collecterooster, heeft taken in de Kerkenraad, vervult functies in het commissiewerk, heeft zendingscontacten en honoreert financiële verzoeken voor externe projecten. Voorts bezoeken de diakenen gemeenteleden, zij hebben zitting in de redactie van het Kerkblad, organiseren kerstmaaltijden voor ouderen en verzorgen de attributen voor de gewone en bijzondere diensten. Hiermee zijn lang niet alle taakonderdelen genoemd

Plannen + middelen: De Diakonie wil in de eerste plaats verder gaan op de ingeslagen weg. Door het afnemen van het aantal diakenen moet er wel kritisch gekeken worden naar het takenpakket. Bij het herverdelen en eventueel afstoten van taken moet echter worden voorkomen, dat de doelstelling van de diakonie wordt geschaad.
De diakonie wil werken met durf, geduld en creativiteit, in nederigheid, vanuit de positie de minste te willen zijn, niet om er zelf beter van te worden maar om heel bewust te proberen Gemeente van Christus te zijn.