Commissie Bijzondere Diensten

Doel: Voorbereiding van bijzondere diensten op zodanige wijze, dat ze aansprekender zijn; de diensten een ander karakter geven.

Werkwijze: Het betrekken van vrijwilligers, gemeenteleden, zendingscommissie, startweekendcommssie met elkaar overleggen voor het bedenken van één thema. En vanuit het bedachte thema een dienst ervan maken.