Het Leerhuis

Doel: Ook dit winterseizoen hopen wij samen leerlingen te zijn, want dat is in wezen wat wij in het Leerhuis doen. Ons verdiepen in onderwerpen die alles met ons geloof te maken hebben en daardoor soms een andere kijk op geestelijke visies krijgen. Ons misschien verwonderen over een andere uitleg!
Het Leerhuis is zeker ook een plaats om samen gemeenschap te beleven. Er zullen gemeenteleden zijn die denken dat zij daar niet bij horen, maar dat kan niet waar zijn. Het kost misschien enige inspanning maar in ons dagelijks leven moeten wij, willen we "bij-de-tijd" blijven, ons ook steeds laten bijscholen.

Werkwijze: Er worden vier avonden per seizoen gehouden in Het Open Huis te Hantum. De avonden beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
De leerhuiscommissie benadert predikanten die voor ons een thema willen verzorgen. De onderwerpen welke dit seizoen worden behandeld zijn Christologie, Spiritualiteit, Verscheidenheid en Richtingen binnen de Kerk en Goddelijke muziek in de zorg.