Groeigroepen

Visie: De Gemeente belijdt Jezus Christus als zijn Verlosser.

Doel: Er is een gemeenschappelijk doel: bouwen aan elkaars geloof, hoop en liefde; bouwen aan een steeds hechtere onderlinge band en anderen betrekking in ons groepsgebeuren

Werkwijze: Steeds meer mensen erbij betrekken. Verschillende groepen opstarten, bv. jeugd tot 25 jaar, jonge gezinnen, mannen vrouwen, gemengde en misschien randkerkelijke groepen. Momenteel zijn er drie groepen met in totaal 21 deelnemers

Plannen + middelen: Graag willen we met hulp een vacaturebank starten, waarmee wij meer mensen kunnen betrekken bij het gemeente-zijn. Vooral gericht op de jeugd.Tot nu toe hebben wij het lesmateriaal steeds zelf betaald. Misschien kunnen wij in de toekomst hiervoor aankloppen bij het College van Kerkrentmeesters? Wij gaan door met het werk en laten ons daarbij inspireren door Gods Geest in de Kerk en in ons leven.