Jeugdraad

Doel: Samen proberen te verstaan wat het Evangelie van Jezus Christus ons in het algemeen, en de jeugd in het bijzonder, te zeggen heeft.

Werkwijze: Daarbij hanteren we een "vertaling" van het Evangelie, die voor jongeren in hun leefwereld relevant is. Daarbij moet altijd voorop staan, dat geloof en leven met elkaar verbonden zijn en dat de gemeente een roeping heeft in de wereld.

Plannen + middelen: De jeugdraad is een overlegorgaan waarin zondagschool, zondagsclub, catechesatie en jeugdclubs vertegenwoordigd zijn. In deze vergadering worden plannen bedacht en middelen daartoe gezocht.