Koffieochtend-groep

Doel: Het bespreken van onderwerpen op de grens van geloof en samenleving.

Werkwijze: In het winterseizoen worden 6 à 7 van deze bijeenkomsten georganiseerd. Het programma wordt per bijeenkomst vastgesteld. De plaats van samenkomst is bij een van de deelnemers thuis. De eerste bijeenkomst van het jaar vindt plaats in het Open Huis (lagere drempel).
De predikant bereid de eerste en de laatste bijeenkomst voor. Voor de andere bijeenkomsten doet een van de leden dat.
Bij het spreken over de onderwerpen willen wij een verbinding leggen tussen de Bijbel en het dagelijks leven.

Plannen + middelen: Daar de predikant in de toekomst in principe niet bij alle bijeenkomsten aanwezig zal zijn moet er een gespreksleider gezocht worden met een theologische achtergrond en scholing/ ervaring in het leiden van groepsgesprekken.