Open Deur Groep

Doel: Als gelovige mensen vanaf 21 jaarin een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek gaan en gedachten uitwisselen. Een stukje herkenning bij elkaar vinden; gemeenschap en harmonie zoeken.
Er is ruimte voor andersdenkenden, de mening van een ander wordt altijd gerespecteerd.

Werkwijze: Er zijn 4 avondenbijeenkomsten per winterseizoen met 8 tot 14 personen per avond. Deelnemers dragen zelf onderwerpen aan. Enkele voorbeelden van afgelopen jaar: Maria-verering (n.a.v. bezoek aan RK-Kerk), verhouding ouders/ kinderen, dopen en belijdenis doen.