Ouderlingenberaad

Doel: Het Ouderlingenberaad houdt zich bezig met pastorale aangelegenheden in de Gemeente.

Werkwijze: De ouderlingen hebben 1 maal per 2 maanden overleg in het Ouderlingenberaad over het wel en wee in de wijken en het jeugdwerk. Waar nodig worden afspraken gemaakt over het afleggen van bezoeken en het aanpakken van problemen.

Er worden drie activiteiten aangeboden:

Plannen + middelen: Het ouderlingenberaad wil pastorale activiteiten opzetten voor jongeren. Verder wil het Beraad doorgaan op de ingeslagen weg door intensivering en verbetering van bestaande activiteiten. De ouderlingen en contactpersonen willen daarbij een voorbeeld nemen aan Jezus, die vooral omzag naar mensen, die door anderen worden genegeerd.
Er moet voldoende menskracht zijn om deze taken te kunnen uitvoeren. Zowel het aantal ouderlingen als het aantal contactpersonen is krap. Verder zou vorming op het gebied van kerkelijk bezoekwerk welkom zijn.