Praisedienstcommissie

Doel: God loven en prijzen met ons lied. De thema's van de diensten zijn opgezet om mensen aan het denken te zetten en hen enthousiast te maken voor het geloof in de Here Jezus.

Werkwijze: Wij maken de diensten laagdrempelig door een heel andere invulling aan te geven. Zij zijn dan meer toegankelijk voor de jeugd, hoewel dat niet de specifieke doelgroep is. Er wordt veel gezongen onder leiding van een praiseband.

Plannen + middelen: Met eigen leden van de gemeente een praiseband oprichten met een tweeledig doel: meer gemeenteleden erbij betrekken en de kosten te drukken. Een eigen praiseband kan ook de jeugddiensten begeleiden.