Zondagsclub

Doel: De liefde van de Here Jezus voor kinderen willen wij graag overbrengen door in een open sfeer bij elkaar te zijn. Op deze leeftijd zijn de kinderen nieuwsgierig en erg enthousiast.
Voor ons een stimulans om door te gaan. En de kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met Gods Woord: zelf dingen opzoeken in de Bijbel, proberen te ontdekken wat ermee wordt bedoeld en hoe te gebruiken in hun leefwereld.

Werkwijze: De club is er voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Er wordt veel gezongen uit de zelf samengestelde liedbundel. De kinderen nemen hun eigen Bijbel mee en er wordt uit gelezen. De Bijbelthema's worden uitgelegd door iets te laten zien, erover te praten in groepjes, spel, quiz, etc.
Ieder seizoen wordt er vanuit een thema gewerkt.
De zondagsclub wordt eenmaal per 2 weken gehouden in het open huis.

Tussen de startzondag (half september) en de slotdienst (eind april) is er iedere zondag kindernevendienst. Er is dan nl. geen zondagsschool/zondagclub. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

Het rooster van de zondagsschool en de zondagsclub wordt zo opgesteld, dat er in ieder geval tijdens de volgende kerkdiensten kindernevendienst gehouden kan worden: Open Avondmaal, Doopdiensten, Belijdenisdiensten, Bevestiging Ambtsdragers, Kerst, Pasen, Pinksteren, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar.
In overleg met de leiding van de zondagsschool en de zondagsclub kan er bij bijzondere projecten samengewerkt worden. Te denken valt hierbij aan de Veertigdagentijd (voor Pasen) en de Adventstijd (voor Kerst).