Beamercommissie

Doel: Om tijdens speciale diensten het thema en liederen en extra bezienswaardigheden te projecteren.

Werkwijze: Om tijdens speciale diensten en op den duur ook voor meer diensten op de beamer de liederen en andere bezienswaardigheden op te projecteren.

En om op toerbeurt door een aantal vaste gemeenteleden een powerpointpresentatie voor een speciale dienst te maken en de beamer bedienen tijdens een kerkdienst.

Bij de jeugdouderling en bij de diaken van de kerkenraad kan men zich hiervoor aanmelden om mee te helpen in de beamercommissie.