Kinderkerstfeestcommissie

Doel: Elk jaar wordt er een kinderkerstfeest gehouden d.m.v. een thema.

Werkwijze: Met de zondagsschoolleiding en de zondagsclubleiding en een jeugdouderling wordt elk jaar het kinderkerstfeest georganiseerd.

Elk jaar wordt er een thema bedacht en verder ingevuld door de commissieleden.