Koffiecommissie

Doel: Om na speciale diensten gezamenlijk koffie te drinken in de kerk.

Werkwijze: Voor een speciale diensten is er de mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst met elkaar te koffiedrinken in de kerk.

Dit kan vroegtijdig worden aangevraagd bij de commissie.