Liturgisch-bloemschikkencommissie

Doel: Om bij speciale diensten een bijpassend bloemstuk te maken.

Werkwijze: In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

Bij een liturgische bloemschikking wordt aan de hand van een thema gebruik gemaakt van de betekenis en de beeldkracht van kleuren, bloemen en symbolen.
Bij de speciale diensten wordt een bijpassend bloemstuk gemaakt a.d.h.v. het thema dat dan centraal staat.
Een liturgisch bloemstuk kan gemaakt worden voor de volgende speciale gelegenheden:

Er worden liturgische kleuren gebruikt.
Uitleg van de schikking vermelden wij in de dienst en er wordt na afloop een stukje in het kerkblad geschreven. Zo weten mensen ook de achterliggende gedachte van waarom er bepaalde bloemen zijn gebruikt en wat de inspiratie was om het bloemstuk te maken.