Startweekendcommissie

Doel: Elk jaar een startweekend organiseren waar een ieder uit de gemeente aan deel kan nemen.

Werkwijze: De startweekendcommissie bestaat uit leden van de jeugdraad.
De commissie bedenkt in overleg met bijzondere dienstencommissie en de zendingscommissie één thema.
De startweekendcommissie bedenkt rondom het gekozen thema activiteiten voor op de zaterdag en zondag.
De kerkdienst wordt verder ingevuld door de startzondagcommissie die de leden van de bijzondere dienstencommissie en de zendingscommissie bestaat.