Startzondagcommissie

Doel: Elk jaar een startdienst organiseren waar een ieder uit de gemeente aan deel kan nemen.

Werkwijze: De startzondagcommissie bestaat uit leden van de bijzondere dienstencommissie en de zendingscommissie.
De commissie bedenkt in overleg met bijzondere dienstencommissie, de zendingscommissie en het startweekendcommissie één thema.
De kerkdienst wordt verder ingevuld door de startzondagcommissie.