Wereldgebedsdagcommissie

Doel: 'Samen vieren en delen' op de eerste vrijdag in maart.

Werkwijze: Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan Wereldgebedsdag. Op dit moment zijn op ongeveer 500 plaatsen werkgroepen actief die groepsbijeenkomsten organiseren en publiciteit geven aan Wereldgebedsdag. Zij worden daarbij begeleid en aangestuurd door het Nederlandse Comité Wereldgebedsdag.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Ieder jaar wordt door vrouwen in telkens een ander land een orde van dienst opgesteld aan de hand van een thema.
De commissie probeert door de opgestelde liturgie die elk jaar door andere vrouwen uit en ander land is gemaakt een dienst in elkaar te zetten.