Vrouwenvereniging ‘Christelijke Plattelands Bond’

Doel: De Bijbel bestuderen en dit te plaatsen in onze tijd en onze omgeving.

Werkwijze: Wij komen eenmaal per maand bij elkaar van augustus t/m april in Hantum of in Ternaard. Sinds 2008 is deze vereniging gefuseerd met Ternaard.
Op elke bijeenkomst is er een gastspreker die vertelt over zijn of haar werk of over een belevenis. Verder krijgen de leden het contactblad ‘De Bining’ dat 3 maal per seizoen verschijnt (januari, april/maart en in september).