Jeugddienstcommissie

Doel: De commissie organiseert ongeveer 5 jeugddiensten per jaar en heeft als doel om dezelfde Bijbelse boodschap op een zodanige manier over te brengen dat de jeugd deze begrijpt, bereikt en aangrijpt!

Werkwijze: Eens in de maand komt de commissie bijeen om taken te verdelen voor de hierop volgende dienst. De commissie denkt na over een thema en de verdere invulling van de dienst. Vaak komt er een band spelen en natuurlijk is er een enthousiaste spreker, speciaal voor jongeren.