| Wat is Dorpsbelang?

Dorpsbelang is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van Hantum en Hantumeruitburen. Ze tracht dit te bereiken door het behartigen van algemene en persoonlijke belangen.

| Welke belangen zijn dat?

| Doet dorpsbelang nog meer?

Zij beheert en onderhoudt een terrein, dat is ingericht met speelwerktuigen voor de jongere jeugd. Ook het onderhoud van het zgn. 'trapveld' bij het sportveld en van het 'bos' aan de zuidkant van Hantum is in handen van Dorpsbelang.<>/p

| Hoe worden leden betrokken bij het werk?

| Waar kan informatie worden verkregen?

U kunt voor zich voor verdere informatie, of wanneer u iets ter attentie van dorpsbelang wilt brengen, altijd richten tot een van onderstaande bestuursleden:

Jelle van der Galiënvoorzitter
Claudia Dijkstrasecretaris
Alie Bospenningmeester
Petra Postma 
Taeke Sijens 

Voor zaken aangaande dorpsbelang:

naar boven