| Ynformaasje

Foar in noflik jûntsje (middei as moarntiid mei fansels ek), sjoch op www.rumsop.nl, de website fan SOS-gelegenheidskoar Rûm Sop út de 4H-doarpen!

Ynformaasje en boekingen:

Willem Tilma
Stasjonswei 20
9147 CM  Hantum
0519-57 15 09