| Dorpshuis d'Ald Skoalle

Doarpshûs d'Ald Skoalle kunt u vinden naast de Hervormde kerk van Hantum, een plek die gemakkelijk te vinden is.
Het gebouw waarin nu het dorpshuis is gevestigd was voorheen een school, wat de naam waarschijnlijk ook al deed vermoeden ...

 

| Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen

Dorpsbelang is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van Hantum en Hantumeruitburen. Ze tracht dit te bereiken door het behartigen van algemene en persoonlijke belangen.

 

| Kaatsvereniging De Kletsers Hantum

Voor alle informatie over kaatsvereniging De Kletsers ga je naar:

 

| Kabaret Klún & Knoffelhakke

Foar alle ynformaasje oer dit yllústere duo, optredens en boekingen geane jo nei:

 

| Korfbalvereniging DTL

Opgericht 30 maart 1961. Lid van de KNKV. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Velden met kleedruimtes (geprivatiseerd) en kantine (eigendom): "Yn 'e bedelte", Ternaarderwei 2a, 9147 BW Hantum

 

| SOS Gelegenheidskoar Rûm Sop

SOS Gelegenheidskoar Rûm Sop út de 4H-doarpen: Hantum, Hantumhuzen, Hantumerútbuorren en Hiaure yn it noarden fan Fryslân is spontaan oprjochte doe't yn 1999 in koar socht waard om te sjongen op Keninginnedei. Doe't der gjin koar te finen wie, waard der besluten om it sels te dwaan.

 

| Toneelvereniging 'It Hantumer Ploechje'

Hoe lang er al een toneelvereniging in Hantum heeft bestaan is niet bekend. Wel is bekend dat in januari 1946 een groepje inwoners van Hantum het toneelstuk "De Nijboer van Lyklemastate" ten tonele heeft gebracht. Pas in 1959 is er echt sprake van een officiële vereniging.

 

| Uitvaartvereniging De Laatste Eer Hantum c.a.

Een sterfgeval brengt naast verdriet en persoonlijk lijden veel beslommeringen en kosten met zich. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Hantum c.a. kan u hierbij van dienst zijn.